Đéo tiến bộ cố gắng mà thức 2h sáng làm một đề văn để nạp à
Đéo tiến bộ mà anh kiểm tra điểm cao nhất lơps à
Mới vào học 1 tháng nói k có tiến bộ so với năm trước
T đ tiến bộ thì t đạ đ chăm r 😱
Để đó mà xem

Hầy. Lâu lắc lâu lơ rồi mới thức khuya thật sớm như thế này 😘 và muốn thì quẳng điện thoại vẫn ngủ được thoii nhưng từ lúc kết thúc năm học đêns giờ muốn ghi 1 cái note thông báo mình 11 rồi mà thoii.ôi hôm nay mưa to to hen :3 năm sau to gấp đôi cho may mắn
Học hành tử tế heng

Mình thực ra rất buồn :) Mình cảm thấy mình buồn hết đỗi khi hôm nay mình ngồi 1 mình. Cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng cũng tốt,toàn tâm toàn ý học bài
Mình biết tính mình không thể im lặng mãi được nên cứ cười nói vui hoài nên mọi người lại dễ làm tổn thương.
Mình từ rất lâu đã bị lấy mất gần hết tự tin đến mức càng ngày càng không biết nói gì cho đúng :D Mình nghĩ là mình tệ
Hôm nay treo búp bê cầu mưa vào chiều khoá ai cũng tưởng N tặng kể cả đứa năm ngoái mình đã tặng nó 1 thứ y chang :D 
Tháng 11 tới đây có khi là mình thật.Mình không muốn hoài phí nhưngx tháng ngày còn lai.Nhưng quả thật lại chẳng biết làm gì cả :D

Mình thực ra rất buồn :) Mình cảm thấy mình buồn hết đỗi khi hôm nay mình ngồi 1 mình. Cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng cũng tốt,toàn tâm toàn ý học bài
Mình biết tính mình không thể im lặng mãi được nên cứ cười nói vui hoài nên mọi người lại dễ làm tổn thương.
Mình từ rất lâu đã bị lấy mất gần hết tự tin đến mức càng ngày càng không biết nói gì cho đúng :D Mình nghĩ là mình tệ
Hôm nay treo búp bê cầu mưa vào chiều khoá ai cũng tưởng N tặng kể cả đứa năm ngoái mình đã tặng nó 1 thứ y chang :D
Tháng 11 tới đây có khi là mình thật.Mình không muốn hoài phí nhưngx tháng ngày còn lai.Nhưng quả thật lại chẳng biết làm gì cả :D